MEDIACJE - Wasza droga do porozumienia

STRONA GŁÓWNA

Mediacja to pozasądowa metoda rozwiązywania wszelkiego rodzaju sporów. Ma na celu pomoc stronom konfliktu w osiągnięciu dobrowolnego, korzystnego rozwiązania kwestii spornej. Bezsprzecznie mediacja jest tańszym i szybszym sposobem rozwiązywania sporów od postępowania sądowego. Nasza Kancelaria Prawna oferuje Państwu możliwość przeprowadzenia mediacji. Zapewniamy pomoc profesjonalnego i uprawnionego mediatora, poufność i prowadzenie rozmów w warunkach prywatności, pozwalających na otwartość, szczerość a przede wszystkim wypracowanie i osiągnięcie przez strony porozumienia.

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron. Mediator prowadzący proces mediacji ułatwia stronom dojście do porozumienia poprzez tworzenie bezpiecznej i poufnej atmosfery. Jest neutralny - nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań, jest bezstronny – dba o równowagę stron w trakcie całego procesu mediacyjnego. Mediacja jest uznawaną w całym świecie i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi.

W jakich problemach mediacje mogą przynieść pozytywny skutek ? Najczęściej rozwiązywane problemy to:
- rodzinne
- cywilne
- gospodarcze
- społeczne
- karne
- okołorozwodowe

Kim jest Mediator ? - to neutralna osoba trzecia, pomagająca stronom rozwiązać spór. Warto jemu zlecić próbę rozwiązania problemu.